Ліцензії

Ліцензія № 641999

Обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків

PDF. 408.63 КБ
Ліцензія № 641983

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

PDF. 385.28 КБ
Ліцензія № 287650

Добровільне страхування фінансових ризиків

PDF. 497.46 КБ
Ліцензія № 287649

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

PDF. 484.71 КБ
Ліцензія № 287648

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами ( крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність

PDF. 484.93 КБ
Ліцензія № 287647

Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Мінастрів України

PDF. 484.33 КБ
Ліцензія № 287646

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

PDF. 468.92 КБ
Ліцензія № 271385

Добровільне страхування повітряного транспорту

PDF. 436.6 КБ
Ліцензія № 271383

Добровільне страхування власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

PDF. 443.91 КБ
Ліцензія № 271382

Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації

PDF. 451.07 КБ
Ліцензія № 271381

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

PDF. 467.96 КБ
Ліцензія № 271380

Добровільне страхування водного транспорту

PDF. 450.7 КБ
Ліцензія № 271379

Добровільне страхування вантажів та багажу

PDF. 445.34 КБ
Ліцензія № 271378

Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

PDF. 453.74 КБ
Ліцензія № 200000

Обов'язкове медичне страхування

PDF. 481.59 КБ
Ліцензія № 199999

Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої(крім тих, які працюють в організаціях, що фінансуються з Державного бюджету Украъни) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

PDF. 482.89 КБ
Ліцензія № 199998

Добровільне страхування наземного транспорту

PDF. 469.22 КБ
Ліцензія № 199997

Добровільне страхування майна

PDF. 420.24 КБ
Ліцензія № 199996

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

PDF. 458.59 КБ
Ліцензія № 199750

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

PDF. 463.73 КБ
Ліцензія № 199749

Обов'язкове страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини

PDF. 472.11 КБ
Ліцензія № 199748

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту

PDF. 459.2 КБ
Ліцензія № 199747

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти

PDF. 463.77 КБ
Ліцензія № 198440

Добровільне страхування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

PDF. 467.8 КБ
Ліцензія № 198439

Добровільне медичне страхування

PDF. 471.23 КБ
Ліцензія № 198438

Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби

PDF. 482.23 КБ
Ліцензія № 198437

Добровільне страхування медичних витрат

PDF. 477.57 КБ
Ліцензія № 198436

Добровільне страхування залізничного транспорту

PDF. 489.89 КБ
Ліцензія № 198435

Добровільне страхування від нещасних випадків

PDF. 969.57 КБ
Ліцензія

Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення,випадкового пошкодження або псування

PDF. 64.07 КБ
Ліцензія

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

PDF. 63.81 КБ
Ліцензія

Добровільне страхування сільськогосподарської продукції

PDF. 61.73 КБ