Новини


Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України

25 Березня 2009 року
20 березня у Верховній Раді України за номером 4254 зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо недопущення поширення наслідків фінансової кризи на страховий ринок України.
Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Хомутиннік В.Ю, Буряк О.В., Клименко О.І. та Деркач М.І. Базовим комітетом визначено Комітет з питань фінансів і банківської діяльності. 23 березня 2009 року законопроект передано на розгляд комітетів з питань економічної політики, промислової і регуляторної політики та підприємництва, бюджету, Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, європейської інтеграції.
При розробці законопроекту були проведені консультації з представниками Української федерації убезпечення, яка підтримала запропоновані новації.
Антикризовий законопроект спрямований на урегулювання цілої низки найбільш важливих питань, вирішення яких створить умови для стабілізації ситуації в галузі, дозволить закласти підвалини для виходу з кризи, а саме:

1. Урегулювання відносин перестрахування у перестраховиків-нерезидентів у зв’язку зі вступом України до СОТ, а саме полегшення доступу страховиків-резидентів до іноземних ринків перестрахування, шляхом поширення наці відносини норм статті 12 Закону України «Про страхування», яка містить спеціальні вимоги саме щодо перестрахування, замість загальних вимог щодо страхування, передбачених статтею 2 цього закону.
2. Встановлення вимог до прозорості страхових агентів, в т.ч. банків, основною діяльністю яких є надання фінансових та інших послуг (окрім страхування та посередницької діяльності у страхуванні) або продаж товарів.
3. Запровадження вимог щодо акредитації комерційними банками страховиків на основі відкритості, прозорості та недискримінаційності.
4. Стандартизацію послуг страхування майна, що передається в заставу банкам.
5. Урегулювання питання взаємозаліку (зарахування) коштів, які банк, у якому введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, винен страховику та коштів, що належать банку як вигодонабувачу за договором страхування майна, що перебуває у заставі, як однорідних зустрічних вимог.
6. Встановлення механізму фінансування антикризових заходів у страхуванні, яке здійснюється на підставі подання Уповноваженого органу до Національного банку. При цьому НБУ має здійснювати рефінансування відповідного уповноваженого банку, який в свою чергу надає кредит страховику під заставу його майна або інших осіб – поручителів із встановленням відсоткової маржі.
7. Запровадження інституту передання страхового портфеля, який забезпечує збереження прав страхувальників, за рішенням страховика чи примусового передання за рішенням Держфінпослуг, на противагу довготривалим процедурам визнання фінансової неспроможності страховика та банкрутства.
8. Запровадження щомісячної звітності у спосіб, що забезпечить оперативний її розгляд та прийняття оперативних рішень Держфінпослуг, а саме запровадження звітності щодо страховиків, показники діяльності яких зазнають суттєвих змін впродовж звітного періоду.
9. Забезпечення прозорості діяльності, як страховиків, так і Держфінпослуг, за рахунок запровадження системи оприлюднення зведеної інформації по страховому ринку та в розрізі страховиків.
10. Розширення компетенції Держфінпослуг за рахунок повноважень, що сьогодні належать КМУ, для більш оперативного вирішення питань, зокрема, щодо зміни порядку визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду, переліку страхових резервів та порядку їх розрахунків, тощо.
11. Забезпечення передбачуваності, прозорості та підвищення рівня законності діяльності Держфінпослуг, зменшення адміністративного тиску на страховий ринок шляхом запровадження процесуальних засад діяльності Держфінпослуг та заходу впливу, у вигляді рекомендацій припинити дії, які містять ознаки порушення, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження прав, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству, усунути причини і умови, що їм сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - вжити заходів для усунення наслідків цих порушень.
12. Підвищення інституційної спроможності Держфінпослуг, зокрема шляхом встановлення спеціального механізму його фінансування через запровадження платежів нагляду, встановлення умов оплати праці його працівників на рівні умов оплати праці відповідних категорій осіб фінансових установ.
13. Запровадження механізму недопущення руйнуючого демпінгу шляхом надання Держфінпослуг повноважень щодо визначення ринкових умов страхування та права вимагати відновлення страховиком таких умов та, якщо Уповноваженим органом буде встановлено, що внаслідок застосування неринкових умов страхування є загроза виконання страховиком зобов’язань у майбутньому, формування резерву незароблених премій у збільшеному, ніж це вимагається нормативно-правовими актами Уповноваженого органу, розмірі.
14. Недопущення штучного зниження ліквідності страховиків за рахунок запровадження дозволів Держфінпослуг на операції з активами страховиків.
15. Запровадження механізму захисту законних прав та інтересів споживачів фінансових послуг, які можуть бути порушені внаслідок поширення фінансовою установою неправдивих відомостей про діяльність у сфері фінансових послуг. Такий механізм передбачає право Держфінпослуг заборонити фінансовій установі, в діях якої вбачаються ознаки поширення неправдивих відомостей про діяльність у сфері фінансових послуг, поширювати певну неправдиву інформацію, або зобов’язати таку установу спростувати поширену інформацію.
16. Підвищення рівня забезпечених транспортних засобів полісами ОСЦПВВНТЗ шляхом скасування короткостроокових полісів.
17. Спрощення порядку прийняття та введення в дію Держфінпослуг регуляторних актів, зокрема, для актів, що мають обмежений строк дії.

Прийняття законопроекту буде індикатором ставлення держави до страхового ринку України.
Сьогодні на страховий ринок України негативно впливає не тільки банківська криза але й економічна криза, а також кризи фондового, валютного ринків та ринку нерухомості.
За підсумками діяльності страховиків у січні-лютому повністю підтвердилися песимістичні прогнози УФУ щодо різкого падіння суми страхових премій на 30 відсотків порівняно з відповідним періодом минулого року, в тому числі банківського страхування – понад 40 відсотків.
Розвиток подій за таким сценарієм призведе до виходу зі страхового ринку України окремих іноземних інвесторів та зниження суверенного рейтингу України, невиплати або несвоєчасних виплат страхових відшкодувань щонайменш 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних осіб на суму понад 2 млрд. грн., звільнення персоналу страхових компаній у кількості щонайменш 20 тис. працівників.
При цьому, загальний обсяг відповідальності страховиків, що здійснюють класичне страхування і є відповідальними перед мільйонами страхувальників, оцінюється в розмірі більше 400 млрд. грн., що становить 42 відсотки ВВП та значно перевищує розмір річного державного бюджету України.
Прикро, що погіршення ситуації зумовлено не тільки фінансовою кризою, а й невжиттям державними органами необхідних заходів…
У зв’язку з наведеним Українська федерація убезпечення звертається з закликом до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Держфінпослуг України щодо підтримання положень законопроекту та розгляду його, як невідкладного.

Тут ви можете підписатися на наші найсвіжіші новини.

Поліс придбай - подарунки вигравай
23.10.2021 12:29:00 Детальніше
100 РОКІВ НАМ – 100 ПОДАРУНКІВ ВАМ
22.10.2021 07:00:00 Детальніше
ПрАТ НАСК «ОРАНТА» оголошує конкурс (тендер) на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності
16.08.2021 14:00:00 Детальніше
Яцек Мейзнер призначений на посаду Голови Правління НАСК «ОРАНТА»
Фінансовий Оскар 2020 – ОРАНТА здобула почесні нагороди
Яцек Мейзнер призначений Членом Правління НАСК "ОРАНТА"