Перестрахування

oranta-trust-mark

Надійність НАСК «ОРАНТА» гарантована договорами облігаторного перестрахування майна, інженерних ризиків та перестрахування наземного транспорту (КАСКО), що укладені з перестраховиком-нерезидентом Polish Re ( Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.), який має високий рейтинг фінансової стійкості А-, A. M. Best. Компанія співпрацює в сфері факультативного перестрахування з вітчизняними страховими компаніями та брокерами, є членом Ядерного Страхового пулу, пулу перестрахування програми «Зелена карта». Договори перестрахування дають можливість укладати договори страхування за такими видами страхування:

150 млн. грн.

за одним об’єктом

🏠⛽️💻⚙️

Страхування майна юридичних та фізичних осіб, включаючи страхування предмета іпотеки електронного електронного обладнання та механізмів, обладнання, установок та інших виробничих машин від поломок, страхування будівельно-монтажних ризиків та ризиків перерви у виробництві – зі страховою сумою до 150 000 000 гривень за одним об’єктом;

7 млн. грн.

за одним об’єктом

🚙🔥💥🌪'

Страхування наземного транспорту, включаючи спеціальну техніку – зі страховою сумою до 7 000 000 гривень за одним об’єктом.