Ліцензії

oranta-trust-mark
pdf

ліцензії діють з 29.04.2024.

Витяг із Державного реєстру фінансових установ

Від 2 трав. 2024 р. 17:57:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Страхова діяльність у формі обов’язкового: страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищ

Від 30 серп. 2016 р. 02:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Страхова діяльність у формі добровільного: страхування відповідальності власників повітряного трансп

Від 23 черв. 2015 р. 02:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Страхова діяльність у формі добровільного: страхування сільськогосподарської продукції

Від 20 вер. 2016 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Страхова діяльність у формі обов’язкового: страхування цивільно-правової відповідальності приватного

Від 30 серп. 2016 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування від нещасних випадків

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове медичне страхування

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування медичних витрат

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування відповідальності суб‘єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок наста

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організ

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування залізничного транспорту

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування повітряного транспорту

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорт

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морськ

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відпо

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування життя і здоров‘я спеціалістів ветеринарної медицини

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в уст

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб‘єктів господарювання за шкоду, яку може бути

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійни

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування здоров‘я на випадок хвороби

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності влас

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відпові

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування фінансових ризиків

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність пе

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00

pdf

ліцензія діяла до 29.04.2024

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Від 23 черв. 2015 р. 03:00:00