Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

oranta-trust-mark

Загальна інформація емітента

Інформація НАСК «ОРАНТА», підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

  • Повне найменування:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»
  • Скорочене найменування:ПАТ “НАСК “ОРАНТА” або НАСК “ОРАНТА”
  • Ідентифікаційний код:00034186
  • Код ISIN:UA4000084511
  • Тікер:SORN

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» заснована Фондом державного майна України шляхом перетворення Української державної страхової комерційної організації («Укрдержстрах»), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 p. №709 «Про створення НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ОРАНТА» в порядку та на умовах передбачених Указом Президента України від 15 червня 1993 p. «Про корпоратизацію підприємств». Установчий договір НАСК «ОРАНТА» відсутній. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА» від 23 квітня 2015 року, оформленого протоколом № 1/2015 від 23.04.2015 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (ідентифікаційний код 00034186) продовжує свою діяльність в результаті зміни типу і найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА».

У НАСК «ОРАНТА» відсутні філії та представництва. НАСК «ОРАНТА» у регіонах України представлена ​​ відокремленими підрозділами Компанії – Дирекціями, які діють на підставі відповідних положень, викладених в новій редакції, затверджених рішенням Наглядової ради НАСК «ОРАНТА» від 30 вересня 2022 року.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулися 4 грудня 2014 року, внутрішні нормативні документи, які регулюють діяльність органів управління та контролю НАСК «ОРАНТА» (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Правління) визнані такими, що втратили чинність з 4 грудня 2014 року. Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулися 19 лютого 2016 року, замість скасованих положень, були затверджені нові Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА» та Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

Загальними зборами акціонерів НАСК «ОРАНТА» 19 лютого 2016 року затверджено: Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА», Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА».

Загальні збори акціонерів НАСК «ОРАНТА», що відбулися 22 лютого 2022 року та 20 вересня 2022 року, затвердили в новій редакції Положення про Ревізійну комісію НАСК «ОРАНТА» та Положення про Наглядову раду НАСК «ОРАНТА». Загальні збори акціонерів НАСК «ОРАНТА» не приймали рішення про застосування Кодексу корпоративного управління. Статутний капітал НАСК «ОРАНТА» становить 159 000 000,00 (сто п’ятдесят дев’ять мільйонів) гривень. Статутний капітал розділений на 132 500 000 (сто тридцять два мільйони п’ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,20 (одна грн. 20 коп.) гривень кожна.

Акції НАСК «ОРАНТА» існують в електронній формі та включені в Біржовий Список АТ «Фондова біржа ПФТС».

Дата опублікування (розміщення) - 17 червня 2016

вул. Здолбунівська, буд. 7Д, корпус Г