ПерестрахуванняНадійність НАСК «ОРАНТА» гарантована договорами облігаторного перестрахування майна, інженерних ризиків та КАСКО, укладених з перестраховиком Polish Re ( Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.), який має високий рейтинг фінансової стійкості А-, A. M. Best. Укладені договори перестрахування дають можливість укладати договори страхування за такими видами страхування:

  • Добровільне страхування майна юридичних та фізичних осіб, включаючи страхування електронного обладнання та механізмів, обладнання, установок та інших виробничих машин від поломок, страхування будівельно-монтажних ризиків та ризиків перерви у виробництві – зі страховою сумою до 100 000 000 гривень за одним об’єктом;
  • Обов’язкове страхування предмету іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – зі страховою сумою до 100 000 000 гривень за одним об’єктом;
  • Страхування наземного транспорту, включаючи спеціальну техніку – зі страховою сумою до 7 000 000 гривень за одним об’єктом.