Новини


Проблеми пенсійного забезпечення в Україні

25 Липня 2011 року

В інтерв'ю заступника голови правління СК «Оранта-Життя» Рустема Галієва хотілося б підняти один з найважливіших соціально-економічних питань - питання пенсійного забезпечення в Україні. Пенсіонерами стануть практично всі. Процес старіння, на жаль, незворотній.
 
Рустем, скажіть, будь ласка, коли виникло саме поняття «пенсійне забезпечення» у державному масштабі?
 
 Історія пенсії йде корінням вглиб віків - ще в I столітті до н.е. Юлієм Цезарем було введено державне забезпечення військових після завершення служби. Першим же офіційно ввів солідарну державну пенсію для всіх працюючих Отто фон Бісмарк, канцлер Німеччини - це сталося в 1889 році. 20 років потому естафета була підхоплена Великобританією та Австралією, а Сполучені Штати Америки прийшли до державної пенсійної системи в 30-ті роки ХХ століття. СРСР надав народу право на пенсію за віком лише в 1956 році. Солідарна пенсійна система дісталася Україні у спадок.
 Солідарна система спирається на принцип солідарності поколінь - коли працюючі оплачують пенсію сьогоднішнім пенсіонерам. Гроші рухаються від молодших до старших, тому ця пенсійна система і називається «солідарної».
 
З моменту створення солідарної системи пройшло більше 120 років ...
 
 Так, на жаль, геніальна система Бісмарка безповоротно застаріла, вона більше не відповідає демографічним та економічним реаліям. Рівень життя за останні століття істотно збільшився, що призвело до зростання тривалості життя. При цьому, сімейні підвалини також були схильні до змін - сім'ї з великою кількістю дітей вже велика рідкість.
 У результаті зростання тривалості життя і зниження народжуваності призвело до старіння населення, що в свою чергу викликало дисбаланс солідарної системи пенсійного забезпечення. Працюючі вже не можуть утримувати зростаючу кількість пенсіонерів. При збереженні існуючої тенденції солідарну систему очікує повний крах. Така перспектива викликала необхідність проведення пенсійної реформи в Україні.
 
І яких змін зазнала в Україну пенсійна система останнім часом?
 
  7 липня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому внесений урядом Закон «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Після підписання президентом закон набере чинності з 1 вересня 2011 року. Впровадження окремих норм буде здійснюватися поетапно.
 
Передбачаються такі зміни:

 • Чи зміниться порядок обчислення «спеціальних» пенсій . З цією метою обмежать максимальний розмір пенсії на рівні 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 квітня 2011 року - 7640 грн.), З поширенням цього обмеження на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання чинності законопроекту.
 • Зменшиться розмір пенсії державних службовців: з 90% до 80% заробітної плати. Виплату дострокової (за півтора року) пенсії державним службовцям, депутатам, прокурорам, суддям будуть проводити тільки непрацюючим пенсіонерам. 
 • Для чоловіків - державних службовців - підвищили пенсійний вік до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово, за 4 роки. Цей вік буде граничним, можливість продовження перебування на державній службі відмінено. 
 • З метою поліпшення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури, охорони здоров'я та соціального захисту) при виході на пенсію їм виплачуватимуть одноразову допомогу в розмірі 10 призначених їм пенсій. 
 • Передбачається поступово, протягом 10 років, збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії військовослужбовцям та деяким іншим особам з 20 до 25 років, запровадивши при цьому її календарне числення 
 • Підвищили і мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком з 5 до 15 років. 
 • Для новопризначених пенсій підвищили нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок з 20 до 30 років і для чоловіків з 25 до 35 років.
 • Пенсійний вік для жінок, які отримують пенсію відповідно до загального закону, підвищено з 55 до 60 років, починаючи з 1 вересня 2011 року, поступово збільшуючи його на 6 місяців щороку протягом 10 років. Однак закон передбачає компенсації у зв'язку з підвищенням пенсійного віку для жінок: за кожні півроку більш пізнього виходу на пенсію жінка буде отримувати збільшену на 2,5% пенсію (таким чином, за 5 років відстрочки пенсія збільшиться на 25%). 
 • Передбачається ввести II рівень пенсійної системи при таких параметрах:
  • учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату введення системи виповнилося не більше 35 років;
  • розмір страхового внеску на дату впровадження системи передбачається встановити на рівні 2% з наступним його щорічним підвищенням на 1% до досягнення 7%;
  • адміністрування страхових внесків накопичувальної системи буде здійснюватися Пенсійним фондом України. Через два роки після початку сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких будуть накопичуватися їхні пенсійні кошти.
 Розкажіть, будь ласка, тепер про рівні пенсійного забезпечення - перш ий , другий і третій. Які їх особливості?
 
 Концепція системи пенсійного забезпечення в Україні визначена Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003г. та "Про недержавне пенсійне забезпечення" як трирівнева:
 1-й рівень: В Україну - всім відома солідарна пенсійна система, яка фінансується за рахунок відрахувань (податків, страхових внесків) працездатного населення. Розмір пенсій залежить від розміру заробітної плати працівника, з якої сплачувалися внески, а також страхового стажу. Обов'язкові відрахування до Пенсійного фонду (35,2%: 33,2% - роботодавець, 2% - працівник).
Зі збільшенням кількості пенсіонерів зростає навантаження на працівників і роботодавців, тобто збільшуються податки. Нагадаємо, що соціальне страхування традиційно проводиться за рахунок оподаткування заробітної плати. Чим більше ці податки, тим вище стимули ухилятися від них.
Якщо взяти до уваги демографічні прогнози, то дуже скоро один працюючий буде утримувати одного пенсіонера. А значить буде існувати тільки два виходи: а) зменшувати пенсію; б) збільшувати дефіцит пенсійного фонду.
Покриття дефіциту пенсійного фонду зазвичай проводитися виключно за рахунок інших не менш важливих соціальних витратних статей бюджету (медицина, освіта, культура і тд).
 Враховуючи демографічні та економічні фактори, на сьогоднішній день солідарності існуюча система пенсійного забезпечення вже не може впоратися з необхідністю забезпечення гідних пенсій всім пенсіонерам.
Саме для корекції катастрофічної ситуації з солідарною системою була прийнята пенсійна реформа.
 ІІ-й р івень - загальнообов'язкова накопичувальна система державного пенсійного страхування. Передбачається, що після його введення частина загальнообов'язкових перерахувань у пенсійну систему буде накопичуватися в єдиному Накопичувальному фонді, обліковуватися на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, на користь яких ці перерахування зроблені. Через два роки накопичення можуть бути переведені в недержавні пенсійні фонди. Гроші будуть інвестуватися в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляції
  Запровадження другого рівня пенсійної системи дозволило б людині збільшити свою пенсію. Другий рівень - це персональні рахунки людей, на яких не просто накопичуються суми щомісячних внесків. Вони «працюють» і дають інвестиційний дохід, який повертається людині в істотно збільшених розмірах пенсі ї .
На жаль, на даний момент про впровадження 2-го рівня говорити ще рано. Як говорилося раніше, другий рівень почне роботи тільки після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду, а цей процес може затягнутися.
 ІІІ- й рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, базується на принципах добровільної участі людей, а також роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення. На цьому рівні недержавні пенсійні фонди і компанії зі страхування життя надають мо жливість сформувати добровільні накопичення . Про це я скажу трохи пізніше .
 
  Добре. І який же можна зробити прогнози щодо пенсійного забезпечення українців?
 
  Головний висновок щодо змін пенсійної системи такий - забезпечення в рамках солідарної системи буде погіршуватися, тим самим, стимулюючи громадян формувати персоніфіковані накопичення в рамках 2-ого та 3-ого рівнів пенсійної системи. Другий рівень пенсійної системи ще не запрацював і почне з діяти з відстрочкою мінімум два роки, а можливо і більше.
  Третій же рівень в особі кампаній зі страхуванн я життя та НПФ працює вже давно. Безумовно, показники ринку страхування життя - близьк о 1 млрд гривень на рік (що в рази більше показників ринку НПФ) - ще далекі від потенційних, але завдяки поетапному погіршення солідарної системи інтерес до продуктів страхування життя буде однозначно зростати.
На додаток до всього варто сказати, що в підсумку, здійснення пенсійних виплат буде проводитися виключно компаніями зі страхування життя, у форматі ануїтетів (довічних або на строк), що робить компанії зі страхування життя одним з найважливіших суб'єктів роботи пенсійної системи.
 
Як же працюють програми пенсійного накопичення в компаніях зі страхування життя?
 
Все дуже просто. Клієнт вибирає ряд ключових параметрів, які формують його персональний пенсійний продукт:
 
 1. Розмір його пенсійних відрахувань. Цей параметр безпосередньо впливає на розмір пенсії. Клієнт вибирає його виходячи з доступних йому засобів. Також Клієнт може визначити розмір відрахувань виходячи з розміру бажаної пенсії.
 2. Форма пенсії. Пенсію Клієнт має можливість отримувати в декількох основних формах:
  • довічна пенсія, сплачується Клієнту довічно. Одна з найбільш вигідних форм пенсії для довгожителів. За умови перевищення середньостатистичного віку Клієнт отримує «понад пенсію», тобто виплати більш того, що вніс і навіть більше того, що заробила для нього страхова компанія;
  • пенсія на строк, виплачується чітко визначений термін, зазначений в договорі. Такий варіант пенсії дає можливість максимізувати розмір пенсії, тому що в цьому варіанті не враховано ризик довгожительства.
   
  Також можуть бути враховані кілька додаткових параметрів для пенсійних виплат, наприклад опція гарантування або пенсія для сімейної пари.
  Опція гарантування дає можливість отримувати пенсію гарантований термін, навіть у ситуації смерті застрахованої особи. У такому разі пенсію отримує вигодонабувач зазначений в договорі страхування, це може бути дружина, чоловік, діти, онуки та ін
  Пенсія для сімейної пари - виплата пенсії в разі смерті одного з подружжя.
  Є гібридни й продукт з двома застрахованими , що здійснює фінансову підтримку для одного з п одружжя після смерті іншого .
   
 3. Рік виходу на пенсію - на відміну від 1-ого та 2-ого рівнів пенсійної системи, в рамках продуктів страхової компанії Клієнт має можливість вибрати інший вік, наприклад вийти на пенсію в 45 або 50 років. Параметр вихід на пенсію найчастіше вільний і може коливатися від 45 років і вище.
 4. Валюта накопичення.
 5. Додатковий захист – це повністю страхови й елемент пенсійного продукту і надає захист на випадок втрати працездатності. При отриманні Клієнтом групи інвалідності, він звільняється від необхідності далі формувати свої пенсійні накопичення і починає отримувати пенсію, визначену договором пенсійного страхування.

Демографічна проблема старіння населення призвела до необхідності зміни пенсійних систем по всьому світу. Україна також впритул підійшла до цієї проблеми і почала проводити реформи. Суть реформ - зменшити виплати в рамках солідарної системи для ліквідації дефіциту пенсійного фонду і перехід на персоніфіковані накопичення. Свої персоніфіковані накопичення можна вже сьогодні почати формувати в компаніях зі страхування життя.

Тут ви можете підписатися на наші найсвіжіші новини.

Поліс придбай - подарунки вигравай
23.10.2021 12:29:00 Детальніше
100 РОКІВ НАМ – 100 ПОДАРУНКІВ ВАМ
22.10.2021 07:00:00 Детальніше
ПрАТ НАСК «ОРАНТА» оголошує конкурс (тендер) на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності
16.08.2021 14:00:00 Детальніше
Яцек Мейзнер призначений на посаду Голови Правління НАСК «ОРАНТА»
Фінансовий Оскар 2020 – ОРАНТА здобула почесні нагороди
Яцек Мейзнер призначений Членом Правління НАСК "ОРАНТА"