Новини


Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»

16 Березня 2015 року
Відкрите акціонерне товариство

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»
(місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д)

повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів НАСК «Оранта» відбудуться 23 квітня 2015 року об 11 год. 00 хв. за адресою:04075, м . Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія , Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта», обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта».

3. Про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв’язку із приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його у новій редакції.

5. Про затвердження річного звіту НАСК «Оранта».

6. Про розподіл прибутку і збитків НАСК «Оранта».

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта» - станом на 24 годину 17 квітня 2015 року, за три робочих дні до дня проведення зборів.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах буде проводитись 23 квітня 2015 року з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин за адресою: 04075, м . Київ-75, Пуща-Водиця, 14 лінія , Державне підприємство «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна», четвертий корпус, конференц-зал.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта» необхідно мати при собі:

- акціонерам – документ, що посвідчує особу;

- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням НАСК «Оранта»: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д, п’ятий поверх, зал засідань (відповідальний за порядок ознайомлення – тимчасовий виконувач обов’язків Голови Правління Грищенко В.М.) в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год., а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Довідки за тел.: (044) 537-58-00; 537-58-83.Основні показники фінансово-господарської діяльності НАСК «Оранта» (тис. грн)

Найменування показника

Період

2014 рік           2013 рік

Усього активів

742 604            782 359

Основні засоби

218 365            228 555

Довгострокові фінансові інвестиції

254 843             265 691

Запаси

2 551                 4 879

Сумарна дебіторська заборгованість

23 364               50 189

Грошові кошти та їх еквіваленти

105 489               81 588

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(666 329)             (667 386)

Власний капітал

370 527               343 796

Статутний капітал

775 125               775 125

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

274 934               292 662

Поточні зобов'язання і забезпечення

97 143                 145 901

Чистий прибуток (збиток)

539                       (145 200)

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

132 500 000         132 500 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0                             0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0                             0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4 592                     5 215Тимчасовий виконувач обов’язків Голови Правління          Грищенко В.М.

Тут ви можете підписатися на наші найсвіжіші новини.

Поліс придбай - подарунки вигравай
23.10.2021 12:29:00 Детальніше
100 РОКІВ НАМ – 100 ПОДАРУНКІВ ВАМ
22.10.2021 07:00:00 Детальніше
ПрАТ НАСК «ОРАНТА» оголошує конкурс (тендер) на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності
16.08.2021 14:00:00 Детальніше
Яцек Мейзнер призначений на посаду Голови Правління НАСК «ОРАНТА»
Фінансовий Оскар 2020 – ОРАНТА здобула почесні нагороди
Яцек Мейзнер призначений Членом Правління НАСК "ОРАНТА"